การตลาด 4.0 คืออะไร ?

180227-work-marketing

การตลาด 4.0 คืออะไร ?

การตลาด 4.0 คืออะไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร จริงๆแล้วการตลาด 4.0 นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เฉพาะคนที่ทำงานด้านการตลาดเท่านั้น แต่มันคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันหรือยุคดิจิตอล ดังนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณจะทำงานอะไรอยู่ก็ตาม การศึกษาเรื่องการตลาด 4.0 ไว้บ้างนั้น จะช่วยให้คุณสามารถนำแนวคิดดังกล่าวนี้ ไปประยุกต์หรือต่อยอดในอาชีพการงานของคุณได้อย่างแน่นอน

การตลาด 4.0 คือ แนวทางปฎิบติทางการตลาดที่ต่อเนื่องมาจากแนวทางการตลาดที่ให้ความสำคัญต่อความเป็นมนุษย์ (human-centric marketing) หรือการตลาด 3.0 ซึ่งเน้นการปรับแนวทางการตลาดให้เข้ากับเส้นทางผู้บริโภค (the customer path) ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคดิจิตอล

หมายเหตุ
– การตลาด 2.0 คือ แนวทางการตลาดที่ยึดถือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (customer-centric marketing)
– การตลาด 1.0 คือ แนวทางการตลาดแบบเน้นผลิตภัณ์ฑ์ (product-driven marketing)

ด้วยเหตุนี้การตลาด 4.0 จึงเป็นแนวปฏิบัติทางการตลาดที่รวมการปฏิสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริโภคไว้ด้วยกัน เพราะในโลกยุคดิจิตอลนั้น การสื่อสารผ่านทางช่องทางออฟไลน์อย่างเดียวจะไม่เพียงพออีกต่อไป เนื่องจากผู้บริโภคในยุคนี้มักพึ่งพาการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งวิถีทางการตลาดทั้ง 3 อย่างดังต่อไปนี้ คือวิถีทางการตลาดที่จะเปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคดิจิตอล

1. เปลี่ยนจากแปลกแยกเป็นครอบคลุม

การคลอบคลุม (inclusivity) จะกลายมาเป็นเป้าหมายทางการตลาดใหม่ แทนการมุ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อความแปลกแยกเป็นเอกเทศ (exclusivity) เพราะกำแพงที่เคยแบ่งแยกอุตสาหกรรมต่างๆออกจากกันกำลังจะจางหายไป ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการหลอมรวมหรือการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไปที่มีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น การรวมกันระหว่างปั้มน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ การรวมกันระหว่างร้านกาแฟและคอนโดมิเนียม หรือการรวมกันระหว่างการแพทย์และการท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นต้น

2. เปลี่ยนจากแนวดิ่งเป็นแนวระนาบ

ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจอีกต่อไป เพราะกระแสโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดสนามแข่งขันที่ทุกฝ่ายมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งส่งผลให้บริษัทท้องถิ่นขนาดเล็กกว่า ก็สามารถมีโอกาสแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกได้ ด้วยเหตุนี้ในยุคปัจจุบันบริษัทต่างๆจะสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น หากสามารถเชื่อมโยงกับชุมชนของผู้บริโภค และสร้างพันธมิตรกับบริษัทอื่นๆ เช่น P&G ที่เปลี่ยนระบบการวิจัยแล้วพัฒนา (research and development) มาเป็นระบบเชื่อมโยงแล้วพัฒนา (connect and development) โดยอาศัยไอเดียจากแหล่งภายนอกหรือผู้บริโภคมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  หรือการสร้างพันธมิตรระหว่างอุตสาหกรรมตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไปตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในข้อที่ 1

3. เปลี่ยนจากเฉพาะบุคคลเป็นการรวมตัวทางสังคม

เมื่อก่อนผู้บริโภคมักซื้อสินค้าหรือบริการตามความชอบส่วนตัวของตน แต่ต่อไปนี้ผู้บริโภคจะแคร์ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความต้องการที่จะกลมกลืนกับสังคมมากขึ้นในทุกเรื่อง อีกทั้งยังชอบแชร์ความคิดเห็นของตนกับผู้อื่นผ่านการแสดงความคิดเห็นหรือการรีวิวต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการผลักดันของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันเราจึงมักเห็นบริษัทจำนวนมากต่างพากันสร้างชุมชนผู้บริโภคของตนเองผ่านทางโซเชียลมีเดีย แต่อย่างไรก็ตามการกระทำตามแนวทางนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบริษัทจะไม่สามารถควบคุมการสนทนาต่างๆภายในชุมชนของตนได้ ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี บริษัทก็อาจโดนชุมชนผู้โภคของตนรุมถล่มได้เช่นกัน

จากวิถีทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งสามข้างต้น นักการตลาดจำเป็นจะต้องตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยการปรับแนวทางการตลาดของบริษัทตนให้เป็นครอบคลุม เป็นแนวระนาบ และรวมตัวกับสังคมมากขึ้น ทั้งนี้แนวทางที่สามารถเริ่มได้ง่ายที่สุดคือการสร้างแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นของตนเอง ซึ่งสิ่งสำคัญที่ควรระลึกไว้เสมอ คือ “โลกออนไลน์นั้นเต็มไปด้วยความโปร่งใส” ฉะนั้นบริษัทต้องไม่โอ้อวดผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเกินจริงเป็นอันขาด เพราะหากไม่ดีจริงตามที่โฆษณาไว้ บริษัทจะถูกผู้บริโภครุมประณามได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

Source
Philip Kotler et al. 2017. Marketing 4.0. Thai translated by Nongluck Jaruwat. 1st ed. Bangkok: Nationbook Publishing.

One thought on “การตลาด 4.0 คืออะไร ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s