ลงมือทำ 7 อย่างนี้ ถ้าอยากกลายเป็นผู้นำ

171126_work_leadership

ลงมือทำ 7 อย่างนี้ ถ้าอยากกลายเป็นผู้นำ

เราทุกคนล้วนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้กลายเป็นผู้นำ หากคุณลองสังเกตดูจะพบว่าคนที่มีความเป็นผู้นำ หรือมีส่วนสำคัญต่อทีมทุกคนมักมีพฤติกรรม 7 อย่างที่เหมือนกัน ซึ่งหากคุณสามารถปฏิบัติตามได้อย่างคงเส้นคงวาแล้วละก็ รับรองได้เลยว่าสักวันคุณจะได้ขึ้นเป็นผู้นำและประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างแน่นอน

1. เล่นเป็นทีม ไม่ฉายเดี่ยว

ผลการสำรวจจำนวนมากพบว่าองค์กรต่างๆมักเลือกผู้นำจากความสามารถในการทำงานเป็นทีม การให้ความสำคัญกับทีม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆภายในทีม ดังนั้นหากคุณอยากกลายเป็นผู้นำ คุณต้องมั่นฝึกฝนทักษะต่างๆข้างต้น เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้นำของทีมได้ในอนาคต

2. เป็นผู้นำในจุดที่คุณยืน

ถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะเป็นเพียงพนักงานธรรมดาๆคนหนึ่ง คุณก็สามารถเป็นผู้นำได้ โดยการพัฒนาทักษะการสื่อสารและอาสาทำงานยากๆ เพื่อให้เพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายคุณสังเกตเห็นว่าคุณสามารถเป็นผู้นำของทีมได้ และเมื่อพวกเขาจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้นำทีมคนใหม่ พวกเขาก็จะนึกถึงคุณเป็นคนแรก

3. เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และฝึกฝนทักษะใหม่ๆอยู่เสมอ

การทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนให้ดี คือ หนทางที่ฉลาดที่สุดในการฉายแววความเป็นผู้นำ ซึ่งการจะสร้างผลงานที่ดีในบทบาทของตนได้นั้น คุณจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทำ ตลอดจนต้องมองหาและพัฒนาทักษะอื่นๆเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะมากขึ้นในอนาคต

4. เปิดใจรับคำวิจารณ์ และนำมาปรับปรุง

คุณต้องเปิดใจยอมรับคำวิจารณ์จากผู้อื่นอยู่เสมอ เพื่อพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าคุณยินดีที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาด ดังนั้นทุกครั้งที่คุณถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นหรือทำเรื่องผิดพลาด คุณจึงควรถามหัวหน้าของคุณให้เขาอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้และไม่ปฏิบัติเรื่องผิดพลาดดังกล่าวซ้ำอีก

5. พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า

การขึ้นเป็นผู้นำจำเป็นต้องพิสูนจ์ให้เพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายของคุณเห็นว่าคุณเป็นคนที่มองหาหนทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการทำงานอยู่เสมอ  ดังนั้นทุกครั้งที่มีโอกาส คุณต้องสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา หรือหาหนทางที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับองค์กร

6. เรียนรู้วิธีการสื่อสารที่ดี

ผู้นำที่ดีจำเป็นต้องมีทักษะการพูดและการฟังที่ดีด้วย เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างกระจ่างถึงสิ่งที่คุณต้องการ และสามารถเข้าใจในสิ่งที่พูดอื่นสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นคุณต้องฝึกฝนทักษะการสื่อสารไว้บ้าง เพื่อให้สามารถพูดได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นต่างๆของผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถชนะใจของพวกเขาได้

7. ลงมือทำและให้คำแนะนำในสิ่งที่ดีต่อองค์กร ไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อคุณ

เจ้านายทุกคนมักต้องการให้ลูกจ้างของเขามีความภักดีต่อทีมและองค์กร ดังนั้นทุกครั้งที่ทีมหรือองค์กรของคุณกำลังประสบปัญหา คุณต้องคอยให้คำแนะนำหรือลงมือทำบางสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทีมหรือองค์กร นอกจากนี้คุณต้องไม่เอาความดีความชอบเข้าตัวเองคนเดียว แต่ต้องยกความดีความชอบให้กับทีม เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณมีความภักดีต่อพวกเขา และต้องการให้องค์กรได้รับสิ่งที่ดี มิใช่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

Source

Susan C. Foster. 2017. “Do These 7 Things If You Want to Become a Leader.” [Online]. Available https://www.success.com/article/do-these-7-things-if-you-want-to-become-a-leader (25 November 2017).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s