5 เทคนิคดึงลูกค้าเก่าให้กลับมาเป็นลูกค้าคุณ

171123-work-solution

5 เทคนิคดึงลูกค้าเก่าให้กลับมาเป็นลูกค้าคุณ

ทุกๆธุรกิจล้วนแล้วแต่ต้องเคยสูญเสียลูกค้ากันมาแล้วทั้งนั้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในท้องตลาดจะยังมีลูกค้าอีกมากมายที่พร้อมจะมาเป็นลูกค้าใหม่ของคุณ แต่ในความเป็นจริงนั้น การดึงลูกค้าเก่าให้กับมานั้นย่อมมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการหาลูกค้าใหม่ ดังนั้นการดึงลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ้ำ จึงถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจหนึ่งที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งคุณสามารถทำได้ง่ายๆด้วยวิธีการ 5 อย่างดังนี้

1. หาจังหวะเวลาในการติดต่อ

จังหวะเวลาที่เหมาะสม คือ ตอนที่ลูกค้าของคุณมีอารมณ์ที่ดีและไม่เร่งรีบ เพราะเมื่อคนเราอารมณ์ดี ความหยิ่งในศักดิ์ศรีจะลดน้อยลง และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าของคุณจะเปิดใจรับฟังคุณมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณมีโอกาสโน้มน้าวให้เขากลับมาหาคุณได้มากขึ้นตามไปด้วย

2. ให้เขาเป็นฝ่ายคุมเกม

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟังเซลล์ขายของก็เพราะพวกเขามักมีความเชื่อว่าหากพวกเขาให้สัญญาว่าจะรับฟังแล้ว เขาจะรู้สึกสูญเสียอำนาจของตนไป ซึ่งวิธีที่จะช่วยให้ลูกค้าฟังคุณมากขึ้นก็คือ คุณต้องสื่อสารกับลูกค้าของคุณให้ชัดเจนใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.เขาเป็นคนกุมอำนาจทั้งหมด และสามารถเลิกคุยเมื่อไหร่ก็ได้ 2.บอกเขาว่าการสนทนาจะเป็นไปอย่างกระชับและรวดเร็ว และ 3.บอกเขาว่าเขาไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าหรือบริการของคุณก็ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าของคุณไม่รู้สึกว่าการสนทนานี้เป็นการบีบบังคับเขามากเกินไป ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะคล้อยตามคุณมากขึ้น

3. ลดผลกระทบและรับประกันความมั่นใจ

หากลูกค้าของคุณเลิกใช้สินค้าหรือบริการคุณ เนื่องจากได้รับความเสียหายบางอย่าง ในกรณีนี้คุณต้องลดผลกระทบของความเสียหายดังกล่าว โดยการสื่อสารให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นคนสำคัญของบริษัทคุณ เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมรู้สึกอยากเป็นคนสำคัญ ดังนั้นยิ่งคุณแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าพวกเขาสำคัญต่อคุณมากแค่ไหน คุณก็จะยิ่งมีโอกาสดึงให้พวกเขากลับมาหาคุณได้มากเท่านั้น นอกจากนี้คุณจะต้องกล้ารับประกันว่าความเสียหายดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก เพื่อแสดงให้พวกเขารู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญต่อเขาและความเสียหายที่เขาได้รับเป็นอย่างยิ่ง

4. ปรับมุมมองที่มีต่อตนเองของเขาใหม่

มนุษย์ทุกคนมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะทำตัวให้สอดคล้องกับมุมมองที่มีต่อตนเอง (self-concept) และวิธีการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตนเองที่ดีที่สุดก็คือการพูดให้เขาเชื่อว่าเขาเป็นคนเช่นนั้น ดังนั้นหากคุณต้องการดึงให้ลูกค้าเก่ากลับมาหาคุณ คุณต้องสื่อสารกับพวกเขาบ่อยๆให้พวกเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีความสำคัญอย่างมากต่อบริษัทคุณ ซึ่งเมื่อพวกเขาเชื่อว่าตนมีความสำคัญต่อบริษัทคุณแล้ว พวกเขาก็จะพยายามทำตัวให้สอดคล้องกับความเชื่อดังกล่าวไปเองโดยไม่รู้ตัว

5. ทำให้พวกเขาเป็นผู้มีอุปการคุณ

ทุกครั้งที่คุณเสียลูกค้าของคุณไป คุณควรสอบถามปัญหาต่างๆจากพวกเขาด้วย เพื่อคิดหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนั้นอีก และลงมือแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าคุณรับรู้ถึงความร้ายแรงของปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญ ซึ่งเมื่อคุณดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คุณต้องขอบคุณลูกค้าของคุณและแจ้งให้พวกเขาทราบว่าความเปลี่ยนในทางที่ดีต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะพวกเขา ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะช่วยให้ลูกค้าของคุณอยากกลับมาซื้อสินค้าหรือใข้บริการของคุณอีกมากยิ่งขึ้น

Source

David J. Lieberman. 2012. Executive Power. Thai translated by Pornlert Itt. Bangkok: WeLearn Co., Ltd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s