9 วิธีเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร

171121-life-solution

9 วิธีเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร

การที่ผู้อื่นไม่ชอบคุณนั้นมักมีสาเหตุมาจาก 3 อย่าง ได้แก่ 1.เขาคิดว่าคุณไม่ชอบเขา 2.เขารู้สึกว่าคุณเป็นภัยคุกคามต่อเขา และ 3.เขามองเห็นสิ่งที่เขาไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองในตัวคุณ แต่ไม่ว่าเขาจะไม่ชอบคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถทำให้พวกเขาเลิกเป็นศัตรูกับคุณได้ด้วยวิธีการ 9 อย่างดังนี้

1. สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน

คนเรามักมีแนวโน้มที่จะยกย่อง นับถือ และชื่นชอบคนคนหนึ่ง เมื่อเราพบว่าเขาก็ยกย่อง นับถือ และชื่นชอบเราเหมือนกัน ดังนั้นคุณจึงควรกล่าวยกย่องนับถือในตัวคู่อริของคุณ แต่อย่ากล่าวต่อเขาตรงๆนะครับ เพราะเขาอาจคิดว่าคุณเสแสร้งได้ ทางที่ดีคุณควรกล่าวผ่านบุคคลที่สาม เพื่อให้บุคคลที่สามให้บอกต่อกับคู่อริของคุณแทน ซึ่งพอคู่อริของคุณรู้ว่าคุณยกย่องนับถือเขา เขาก็จะยกย่องนับถือคุณกลับมา

2. ทักทายอีกฝ่ายด้วยความกระตือรือร้นอย่างจริงใจ

ทุกครั้งที่เจอคู่อริของคุณ คุณควรกล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มที่จริงใจที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการส่งสัญญาณออกไปว่าคุณรู้สึกยินดีที่ได้เจอเขา ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้เขารู้สึกดีกับคุณ และลดความรู้สึกที่ว่าคุณเป็นภัยต่อเขาลง

3. ให้การสนับสนุน

ถ้าคุณรู้มาว่าคู่อริของคุณทำเรื่องผิดพลาดบางอย่างมา คุณต้องอย่าไปซ้ำเติมเขา และจงให้กำลังใจเขา ตลอดจนอย่าไปตำหนิติเตียนหรือวิพากวิจารณ์เขาเมื่อพวกเขามีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ

4. ยกประโยชน์ให้คู่อริของคุณ

ถ้าเขาทำอะไรที่ดูเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติคุณ คุณจงอย่าไปถือสาหาความเขา และอย่ากล่าวหาหรือชวนเขาทะเลาะ ซึ่งหากคุณสามารถทำได้ กระทำดังกล่าวของคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ในอนาคต

5. บอกให้เขารู้ว่าคุณรู้สึกซาบซึ้งใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคู่อริของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคุณกล่าวแสดงความซาบซึ้งใจต่อเขาเมื่อเขาทำเรื่องดีๆกับคุณ เช่น การกล่าวขอบคุณที่เขาช่วยเหลือคุณในเรื่องต่างๆ เป็นต้น

6. มีศิลปะในการฟัง

เวลาที่คุณกำลังพูดคุยกับใครสักคนอยู่ คุณย่อมรู้สึกไม่พอใจหากคนที่คุณคุยอยู่ด้วยไม่สนใจฟังในสิ่งที่คุณพูด ซึ่งคู่อริของคุณก็เช่นกัน ดังนั้นการให้ความสนใจฟังเรื่องราวต่างๆของคู่คริคุณ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันคือการส่งสัญญาณของความนับถือ

7. ให้โอกาสเขาได้มีส่วนร่วมในชีวิตของคุณ

คนเรามักมีแนวโน้มที่จะชอบคนอื่น เมื่อเราทำสิ่งดีๆ หรือให้การช่วยเหลือแก่คนคนนั้นๆ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้คู่อริของคุณเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตคุณ เช่น ลองขอคำปรึกษาจากเขาดูเมื่อคิดว่าเขาอาจช่วยคุณได้ จึงถือเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพราะการกระทำดังกล่าวจะช่วยให้เขาเกิดความรู้สึกที่ดีต่อคุณ

8. เปิดเผยตัวตนของคุณ

แม้ว่าคุณและคู่อริของคุณอาจไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัว แต่คุณควรลองเปิดโอกาสให้เขาได้รู้จักคุณมากขึ้นอีกนิด เช่น ลองเล่าเรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆให้เขาฟัง เพราะการกระทำดังกล่าวจะช่วยให้คุณและเขาเกิดความรู้สึกบางอย่างที่โยงใยกันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณและเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นตามไปด้วย

9. จดจ่ออยู่กับเรื่องดีๆของเขา

คนเรามักรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณว่าคนอื่นนั้นชอบเราหรือไม่ ถึงแม้ว่าจะยังไม่เคยคุยกันเลยก็ตาม ดังนั้นเมื่อคุณคุยกับคู่อริของคุณ คุณจึงควรจดจ่ออยู่กับคุณลักษณะต่างๆที่ดีของเขา เพราะการกระทำเช่นนี้จะทำให้คู่อริของคุณสัมผัสได้ว่าคุณชอบเขา และเขาก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อคุณ

Source

David J. Lieberman. 2012. Executive Power. Thai translated by Pornlert Itt. Bangkok: WeLearn Co., Ltd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s