ทวงหนี้อย่างไร?? ให้ได้เงินคืน

171118-life-solution

ทวงหนี้อย่างไร?? ให้ได้เงินคืน

ตามหลักจิตวิทยาการทวงหนี้นั้น คุณต้องทำความเข้าใจลักษณะนิสัยของลูกหนี้และสถานการณ์แวดล้อมของเขาเสียก่อน เพื่อประเมินทัศนคติของลูกหนี้ว่าพวกเขามีทัศนคติต่อการเป็นหนี้อย่างไร ตัวอย่างเช่น หากพวกเขามีทัศนคติที่ไม่ดี พวกเขาก็จะไม่สนใจหรอกว่าคุณจะได้หรือไม่ได้เงินคืน ในทางตรงข้ามหากพวกเขาหากมีทัศนคติที่ดี พวกเขาก็จะรักษาสัญญาและคืนเงินแก่คุณ

อย่างไรก็ตามไม่ว่าลูกหนี้ของคุณจะมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นหนี้หรือไม่ นี้คือแนวทางเบื้องต้น 5 วิธีที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จกับการทวงหนี้

1. ถอยห่างออกมาหนึ่งก้าวเสมอ

คุณต้องอ้างบุคคลที่สาม เช่น พ่อแม่ เพื่อน ทนายความ ฯลฯ ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณต้องพยายามทวงหนี้ให้ประสบความสำเร็จ เช่น การบอกลูกหนี้ของคุณว่าตอนนี้พ่อแม่คุณกำลังเดือดร้อนเรื่องเงิน จึงต้องรีบใช้เงินที่ยืมไปด่วน เพราะการกระทำดังกล่าวจะช่วยพลิกบทบาทของคุณจากผู้ทวงหนี้ให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้รู้สึกขุ่นเคืองหรืออับอายน้อยลงเวลาถูกทวงหนี้

2. พูดให้ถูกวิธี

คุณไม่ควรใช้วิธีการพูดที่รุนแรงหรือดูถูกลูกหนี้ แต่ควรพูดด้วยความนิ่มนวล ให้เกียรติ และเห็นอกเห็นใจพวกเขา ตัวอย่างเช่น การพูดว่าคุณรู้สึกเสียใจจริงๆที่ต้องมาทวงหนี้ และพูดแสดงความเห็นใจพวกเขาในเรื่องต่างๆนานา หรือพูดยกย่องพวกเขาก่อน จึงค่อยพูดทวงหนี้จากพวกเขา เป็นต้น

3. ทำให้เป็นรู้สึกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณต้องกระตุ้นให้ลูกหนี้ของคุณรู้สึกถึงความรับผิดชอบ เพื่อให้เขารู้สึกอยากตอบแทนบุญคุณของคุณ เช่น การให้ความช่วยเหลือเรื่องอื่นๆแก่เขาเพิ่มเติม ตลอดจนการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ เพื่อให้พวกเขาตระหนักว่าการใช้หนี้คือหน้าที่ เช่น การบอกพวกเขาว่าพวกเขาเคยให้สัญญาไว้ว่าจะชำระคืน ซึ่งคำว่า “สัญญา” จะทำให้พวกเขารู้สึกว่ามันคือหน้าที่

4. อย่าแสดงอาการดูถูก

การดูถูกหรือเหยียดหยามลูกหนี้นั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร อีกทั้งยังกระตุ้นลูกหนี้ไม่อยากคืนหนี้คุณเข้าไปอีก ดังนั้นคุณจึงไม่ควรดูถูกเหยียดหยามพวกเขา แต่ควรพูดในเชิงคาดหวังว่าสักวันพวกเขาจะคืนหนี้คุณ เพราะตามกฎของความคาดหวังนั้น หากมีผู้อื่นคาดหวังในตัวคุณ คุณจะรู้สึกอยากทำให้ได้ตามความคาดหวังของเขา

5. อย่าใช้แต่วิธีการเดิมๆ

หากคุณได้ลองทวงหนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้ผลสักทีให้ลองเปลี่ยนจากการทวงหนี้เต็มจำนวนมาเป็นทวงหนี้ทีละส่วน ทั้งนี้เพราะการทวงหนี้ด้วยจำนวนตัวเลขเดิมๆ จะทำให้พวกเขามองข้ามคำขอของคุณ และลงเอยด้วยการลืมไปในที่สุด แต่การทวงหนี้ด้วยจำนวนตัวเลขใหม่ๆ จะทำให้พวกเขาฉุกคิดและไตร่ตรองเกี่ยวกับความจำเป็นของคุณอย่างจริงจังมากขึ้น

Source

David J. Lieberman. 2012. Executive Power. Thai translated by Pornlert Itt. Bangkok: WeLearn Co., Ltd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s