4 วิธีสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องแบบไม่เสียเงินสักบาท

171117-work-management

4 วิธีสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องแบบไม่เสียเงินสักบาท

แรงจูงใจในการทำงานในเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและขึ้นลงได้ง่าย ซึ่งหลายบริษัทมักคิดว่าการจูงใจด้วยเงินนั้นก็เพียงพอแล้ว แต่ความจริงนั้นแรงจูงใจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน ขอแค่คุณใช้เพียงหลักจิตวิทยาง่ายๆ 4 วิธี คุณก็สามารถสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียว

1. สร้างการมีส่วนร่วม

มนุษย์ทุกคนย่อมอยากมีส่วนร่วมในสิ่งที่พวกเขาเชื่อ ในทางตรงข้ามสิ่งเหล่านั้นต้องเชื่อในการมีส่วนร่วมของพวกเขาด้วย ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ลูกน้องคุณได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นแรงจูงใจของพวกเขา

2. สร้างสังคมการทำงานที่ดี

การสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องจะขาดความสมบูรณ์ไปเลย หากขาดการสร้างสังคมที่ดีในที่ทำงาน โดยการส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และสนับสนุนให้เกิดสังคมการทำงานที่กลมเกลียวและการทำงานร่วมกันอย่างฉันมิตร

3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง

หัวหน้าที่ไม่ดีมักเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ลูกน้องของพวกเขาลาออก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสัมพัน์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้องนั้นมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำงานของลูกน้องคุณอย่างมาก โดยวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก็คือคุณต้องแสดงให้ลูกน้องของคุณเห็นว่าคุณนั้นมีความเอาใจใส่ต่อพวกเขา ยิ่งพวกเขารู้สึกว่าคุณเอาใจใส่พวกเขามาก พวกเขาก็จะยิ่งมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นตามไปด้วย

4. สร้างบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกัน

ผลการวิจัยจำนวนมากพบว่าผู้บริหารหรือนายจ้างมักคิดว่าเงินคือปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมักบริหารลูกน้องด้วยการสร้างบรรยายกาศการทำงานที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการชิ่งดีชิ่งเด่นกัน ซึ่งมันเป็นสิ่งที่บ่อนลายบรรยากาศความร่วมมือกันในการทำงาน  ดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำคือการส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันในการทำงาน เช่น การประเมินผลงานแบบทีม หรือการให้โบนัสแบบกลุ่ม เป็นต้น

Source

David J. Lieberman. 2012. Executive Power. Thai translated by Pornlert Itt. Bangkok: WeLearn Co., Ltd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s