4 วิธีตัดเรื่องซุบซิบนินทาออกจากชีวิตคุณ

171116-life-solution

4 วิธีตัดเรื่องซุบซิบนินทาออกจากชีวิตคุณ

เราทุกคนมักอยู่ในวงจรของการซุบซิบนินทาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการซุบซิบนินทาเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกค้า ซึ่งหากคุณตกเป็นผู้ที่ถูกซุบซิบนินทา คุณย่อมได้รับผลเสียจากการซุบซิบนินทาดังกล่าว ดังนั้นคุณจึงควรมีวิธีรับมือกับการซุบซิบนินทาต่างๆไว้บ้าง เพื่อป้องกันคุณจากผลเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยคุณสามารถตัดเรื่องซุบซิบนินทาออกจากชีวิตได้ด้วยวิธีการ 4 วิธีดังนี้

1. เปิดโปงต้นตอ

คนทุกคนจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อตัวตนของตัวเองถูกปิดเป็นความลับ ดังนั้นคุณต้องเปิดโปงคนที่เป็นผู้ปล่อยข่าวลือ และตอกย้ำให้เขารู้ว่าคุณได้รับความเสียหายจากข่าวลือของเขา ซึ่งเมื่อคุณทำเช่นนี้ คนที่ปล่อยข่าวลือจะรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกต่อไป และจะเลิกปล่อยข่าวลือไปเอง

2. ชำแหละข่าวลือ

แทนที่จะปฏิเสธหรือพยายามแก้ข่าวลือ คุณควรน้อมรับและแต่งเติมเสริมเรื่องให้ข่าวลือมีความพิสดารมากขึ้น เพราะเมื่อข่าวลือดูไม่สมเหตุสมผล ข่าวลือดังกล่าวก็จะมีความน่าเชื่อถือน้อยลง  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อื่นสนใจข่าวลือนั้นๆน้อยลงตามไปด้วย

3. ให้คำจำกัดความใหม่แก่ “อำนาจ”

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้คนชอบซุบซิบนินทาผู้อื่น เพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าตนเองมีอำนาจเมื่อมีคนฟังเรื่องซุบซิบนินทาจากเขา ดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนให้ผู้ปล่อยข่าวลือรู้สึกมีอำนาจด้วยวิธีการอื่น ตัวอย่างเช่น ทำให้คนรอบๆตัวของเขายกย่องคนที่เก็บความลับเก่ง ซึ่งเมื่อค่านิยมของกลุ่มเปลี่ยนแปลงไป คนที่ชอบนินทาผู้อื่นก็จะเลิกพฤติกรรมดังกล่าวไปเอง

4. ขอความช่วยเหลือ

หากคุณได้ลองวิธีการทั้ง 3 อย่างข้างต้นแล้ว แต่เขายังไม่เลิกซุบซิบนินทาคุณเสียที วิธีการสุดท้ายคือคุณควรขอความช่วยเหลือจากคนที่ซุบซิบนินทาคุณให้เลิกปล่อยข่าวลือเสียที โดยแสดงให้เขาเห็นว่าคุณได้รับผลกระทบด้านลบอย่างมากจากการกระทำของเขา เพราะธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนั้นมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ดังนั้นหากคุณขอความช่วยเหลือจากเขาดีๆ เขาก็พร้อมที่จะหยุดพฤติกรรมดังกล่าว

Source

David J. Lieberman. 2012. Executive Power. Thai translated by Pornlert Itt. Bangkok: WeLearn Co., Ltd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s