5 วิธีปั้นลูกน้องให้มีความจงรักภักดี

171115-work-management

5 วิธีปั้นลูกน้องให้มีความจงรักภักดี

การทำให้ผู้อื่นเกิดความจงรักภักดีต่อคุณอาจฟังดูเหมือนเรื่องไกลตัว แต่แท้ที่จริงแล้วคุณสามารถทำให้เกือบทุกคนไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกจ้าง หรือเพื่อนร่วมงาน เกิดความจงรักภักดีต่อคุณได้ด้วยวิธีการทางจิตวิทยาง่ายๆ 5 วิธีดังนี้

1. ดึงพวกเขามาเป็นพวก

ความภักดีของคนคนหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเขามองตนเองยืนอยู่ฝั่งใดของสนามรบ ถ้าคุณดึงเขามาอยู่ฝั่งเดียวกับคุณและทำให้เขากลายมาเป็นพวกเดียวกับคุณได้ละก็ เขาก็จะคอยต่อสู่กับฝ่ายตรงข้ามเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับคุณ โดยคุณมีสิ่งที่จะต้องทำ 2 อย่าง ได้แก่ อย่างแรกคือบอกข้อมูลลับที่แทบไม่มีใครรู้กับเขา อย่างที่สองคือมอบอำนาจหรือหน้าที่บางอย่างที่มีความสำคัญในองค์กรหรือในทีมให้เขารับผิดชอบ เพื่อให้เขารู้สึกมีอภิสิทธิ์และเป็นคนพิเศษ

2. ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับความยิ่งใหญ่ของคุณ

ธรรมชาติของคนทุกคนนั้นย่อมอยากเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ อยากอยู่ใกล้คนที่ยิ่งใหญ่ และอยากยืนเคียงข้างผู้ชนะ ดังนั้นคุณต้องทำให้พวกเขาเห็นความยิ่งใหญ่ในตัวคุณ โดยสิ่งที่จะทำให้พวกเขาเห็นความยิ่งใหญ่ในตัวคุณมากที่สุดก็คือความซื่อสัตย์และความไว้ใจได้ของคุณ เพราะหากคุณขาดสองอย่างนี้แล้วละก็ ไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนก็ไม่มีใครภักดีต่อคุณหรอก

3. ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของคุณทีละเล็กทีละน้อย

หากคุณอยากสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้อื่น คุณต้องค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทีละเล็กทีละน้อยก่อน การทำให้ผู้อื่นเกิดความจงรักภักดีก็เช่นกัน คุณต้องทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของคุณทีละเล็กทีละน้อย เพราะกระการทำเช่นนี้จะกระตุ้นให้พวกเขาเกิดการคิดหาเหตุผลต่างๆนานาที่จะอยู่กับคุณต่อไปโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว

4. ให้ความภักดีต่อพวกเขากลับคืน

หากคุณอยากให้ลูกน้องภักดีต่อคุณ คุณก็ต้องภักดีต่อพวกเขาด้วยเช่นกัน กล่าวคือ บางครั้งคุณก็ต้องคอยสนับสนุนพวกเขา เมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณ ไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับลูกค้า คู่ค้า หรือเพื่อนร่วมงานที่ปฎิบัติต่อพวกเขาอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งคุณต้องอดทนและพร้อมที่จะเข้าใจเมื่อพวกเขาทำงานผิดพลาดไป

5. แสดงความซาบซึ้งใจเมื่อพวกเขาทำดี

การที่คุณมีโอกาสแสดงความซาบซึ้งใจต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อความ การเขียนอีเมลสั้นๆ หรือการมอบขวัญเล็กๆน้อยๆ นั้นเท่ากับว่าคุณได้สร้างความรู้ดีๆให้กับเขาแล้ว ดังนั้นการแสดงความซาบซึ้งใจในความกรุณาของลูกน้องที่ทำงานดี จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง 

Source

David J. Lieberman. 2012. Executive Power. Thai translated by Pornlert Itt. Bangkok: WeLearn Co., Ltd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s