6 หนทางสู่การเป็นผู้สอนงานที่ดี

171114-work-self-improvement

6 หนทางสู่การเป็นผู้สอนงานที่ดี

ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นใคร สักวันคุณย่อมต้องมีโอกาสได้รับบทบาทเป็นผู้สอนงาน หรือพี่เลี้ยงให้กับผู้อื่นอย่างแน่นอน ดังนั้นหากคุณมีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้สอนที่ดีไว้บ้างคงจะดีไม่น้อย ซึ่งบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ 6 ทักษะพื้นฐานที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้ฝึกสอนที่ดีต่อผู้อื่นครับ

1. สร้างความเชื่อใจในไม่กี่วินาทีแรกที่พบกับผู้เรียน

การสอนจะได้ผลดีเมื่ออยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจและไว้ใจ ซึ่งการจะตัดสินว่าคนคนหนึ่งน่าไว้ใจหรือไม่นั้น มักเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วินาทีที่ได้พบกันเป็นครั้งแรก ดังนั้นหากคุณต้องการเป็นผู้สอนชั้นยอด คุณต้องทุ่มเทความพยายามอย่างมาก เพื่อสร้างความไว้ใจให้เกิดขึ้นตั้งแต่แวบแรกที่ได้พบ โดยเทคนิคที่ใช้ได้ผลดีมากๆ คือ การสบตา ภาษากาย การแสดงความเข้าอกเข้าใจ และการมีอารมณ์ขัน

2. อย่าพูดอะไรยืดยาว แต่ต้องพูดให้กระชับและชัดเจนที่สุด

ผู้สอนชั้นยอดไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่พูดเก่ง เพราะผู้สอนชั้นยอดไม่ใช้ผู้ที่ยืนอย่างสง่าผ่าเผยต่อหน้าบรรดาผู้เรียนและกล่าวสุนทรพจน์อันยืดยาวเพื่อสร้างแรงบันดาลให้แก่พวกเขา แต่ผู้สอนชั้นยอดจะยืนเขียงข้างผู้เรียน ไม่พูดอะไรยืดยาว และจะพูดแต่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างกระชับและชัดเจนเท่านั้น

3. อย่าใช้คำพูดที่คลุมเครือ

ความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่มักพบได้ในครูและผู้ฝึกสอนจำนวนมาก คือ การใช้คำพูดที่คลุมเครือ เช่น คุณบอกลูกน้องของคุณว่าให้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายขายมากขึ้น แต่ไม่ได้บอกว่าต้องทำอย่างไร ซึ่งมันจะดีกว่าหากคุณเลือกใช้คำพูดที่ชัดเจนและจับต้องได้ เช่น เปลี่ยนจากการบอกว่าให้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายขายมากขึ้น เป็นให้ประชุมกับฝ่ายขาย 10 นาทีทุกเช้า เป็นต้น

4. กำหนดตัวชี้วัดการเรียนรู้

ชีวิตคนเรานั้นมักเต็มไปด้วยตัวชีวัดต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย อันดับผลงาน หรือคะแนนสอบ แต่ปัญหาของคนเราคือตัวชี้วัดเหล่านี้ได้ทำให้ลำดับความสำคัญถูกบิดเบือนไป เพราะตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นเพียงตัวชี้วัดระยะสั้น ดังนั้นทางออกที่ดีคือ คุณต้องกำหนดตัวชี้วัดระยะยาวของคุณขึ้นมา โดยกำหนดจากความรู้หรือทักษะที่คุณต้องการพัฒนาให้กับพวกเขา และหลังจากนั้นให้มั่นตรวจสอบความก้าวหน้าของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ

5. สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการดิ้นรนพยายาม

การดิ้นรนพยายามเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนรู้สึกถึงความพยายาม และความตะเกรียกตะกายที่จะพัฒนาตนเอง ดังนั้นผู้สอนชั้นยอดจึงต้องคอยสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความดิ้นรนพยายาม ไม่ใช่เอาแต่นั่งรอรับความรู้อย่างเดียว เช่น การสร้างกิจกรรมขึ้นมาประกอบการสอน หรือการให้กลับไปเรียนเองที่บ้านและกลับมาอภิปรายในชั้นเรียน

6. ตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ผู้เรียนสามารถยืดหยัดได้ด้วยตนเอง

คุณต้องตั้งเป้าหมายระยะยาวของคุณว่าต้องการให้ผู้เรียนเก่งขึ้นจนถึงขั้นไม่ต้องการคุณอีกต่อไป และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น คุณต้องหลีกเลี่ยงการเป็นศูนย์กลางความสนใจ และมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ดิ้นรนด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลา หลังจากนั้นก็ค่อยถอยห่างออกมาและปล่อยให้พวกเขายืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเอง

Source

Daniel Coyle. 2012. The Little Book of Talent. Thai translated by Pornlert Itt. Bangkok: WeLearn Co., Ltd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s