5 วิธีรับมือกับข่าวลือด้านลบของคุณ

171113-life-solution

5 วิธีรับมือกับข่าวลือด้านลบของคุณ

ภาษาจีนคำว่า “ปัญหา” มากจากการผสมคำระหว่างคำว่า “โอกาส” และ “วิกฤต” เพราะทุกวิกฤตมักมีโอกาสซ่อนอยู่ ดังนั้นทุกครั้งเมื่อคุณประสบกับปัญหาที่ส่งผลให้คุณมีชื่อเสียงด้านลบ หากคุณรู้จักมือกับปัญหาดังกล่าว คุณจะสามารถเปลี่ยนจากชื่อเสียงด้านลบเป็นชื่อเสียงด้านดีได้ โดยอาศัยวิธีการง่ายๆ 5 วิธีดังนี้

1. เป็นฝ่ายรุก

ถ้าคุณกำลังตกเป็นเป้าของข่าวลืออันไม่พึงประสงค์ คุณต้องรีบชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆให้รวดเร็วและเด็ดขาด เพราะการรีบลงมือทำอะไรสักอย่างก่อนที่ข่าวลือจะแพร่สะพัดออกไป จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และอย่านิ่งเฉย เพราะการเพิกเฉยเป็นการแสดงออกให้คนอื่นเข้าใจว่าคุณยอมรับในเรื่องนั้นๆ

2. กล่าวขอโทษและอธิบายถึงเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

หากคุณทำผิด คุณต้องยอมรับผิดซะแต่เนิ่นๆด้วยความจริงใจ และพยายามอย่ากล่าวโทษผู้อื่น หรือปัจจัยอื่นๆที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณ เพราะมีผลการวิจัยเผยว่าหากคุณกล่าวโทษปัจจัยภายใน เช่น กล่าวโทษตัวเอง หรือสิ่งอื่นๆที่คุณสามารถควบคุมได้ จะส่งผลให้ผู้อื่นมีแนวโน้มให้อภัยคุณมากกว่าการที่คุณกล่าวโทษปัจจัยภายนอก หรือกล่าวโทษผู้อื่น

3. อธิบายเรื่องราวทั้งหมด

คุณต้องเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะการรีบเผยข้อมูลดังกล่าว จะทำให้ไม่เหลือข้อมูลอะไรให้ผู้อื่นนำมาใส่สีตีไข่เพิ่มได้อีก และเรื่องต่างๆก็จะเงียบเร็วขึ้น

4. ทำตามกฎของความคลุมเครือ

คุณต้องพูดให้กำกวมในเรื่องข่าวลือด้านลบ และพูดอย่างชัดเจนในเรื่องด้านบวกที่เป็นข้อเท็จจริง เพราะคนส่วนใหญ่มักมีความจำที่สั้น และมักตีความผิดๆหรือจำสับสนว่าอะไรจริงอะไรเท็จ ดังนั้นคุณควรอย่าพูดถึงข่าวลือด้านลบของคุณบ่อยนัก และปล่อยให้คนอื่นๆลืมเรื่องข่าวลือของคุณไปเอง

5. เดินหน้าต่อ

ทุกครั้งเมื่อประสบกับข่าวลือด้านลบ คุณต้องพยายามอย่าจมปลักอยู่กับข่าวลือดังกล่าว และเดินหน้าต่อไปให้ได้ เพื่อก้าวออกมาจากข่าวลือดังกล่าวให้เร็วที่สุด

Source

David J. Lieberman. 2012. Executive Power. Thai translated by Pornlert Itt. Bangkok: WeLearn Co., Ltd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s