“ช้อปช่วยชาติ” 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. นี้ ซื้อของอย่าลืมใบภาษี

171111001-news-government

“ช้อปช่วยชาติ” 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. นี้ ซื้อของอย่าลืมใบภาษี

กลับมาอีกครั้งกับนโยบายช้อปช่วยชาติ!! เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติมาตรการยกเว้นภาษีให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา สำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการกับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

มาตรการนี้จะครอบคลุมเฉพาะการซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น และไม่รวมสินค้า บริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ
 • น้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่าบริการธุรกิจนำเที่ยว มักคุเทศก์ แพ็คเกจทัวร์
 • ค่าที่พักและโรงแรม ค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ
 • ค่าน้ำประปา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ของเดือนนี้ ซึ่งคิดจากยอดการใช้งานของเดือนที่ผ่านมา
 • สินค้าหรือบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0%
 • สินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว เช่น ผักสด ของสด หนังสือ ทองคำแท่ง การรับบริการจากสถานพยาบาล ค่าศัลยกรรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าซื้อประกันชีวิต ค่าประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น

ทั้งนี้ค่าตั๋วเครื่องบิน หากเป็นตั๋วเครื่องบินในประเทศจะสามารถลดหย่อนได้ แต่ต้องเป็นสายการบินที่จดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีอยู่ 2 สายการบิน ได้แก่ นกแอร์ และแอร์เอเชีย

เงื่อนไขการรับสิทธิ
 • เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560
 • เป็นสินค้าหรือบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อยู่แล้ว
 • ซื้อกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ไม่สามารถใช้แบบสลิปใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อได้)
 • ไม่เป็นสินค้าหรือบริการที่ต้องห้ามในการรับสิทธิลดหย่อน
หลักฐานที่ต้องใช้
 • ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุชื่อคุณ วันที่ รายการ และจำนวนเงิน
เกร็ดความรู้
 • การขอใช้สิทธิลดหย่อน สามารถทำได้โดยการยื่นภาษีประจำปี 2560 ให้กรมสรรพากรในช่วงต้นปี 2561 ได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น
 • ค่าลดหย่อน 15,000 บาทนี้ เป็นสิทธิที่นำไปใช้เป็นค่าลดหย่อนสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • หากคุณมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ถึง 25,833.33 หรือเงินได้สุทธิทั้งปีไม่เกิน 150,000 บาท คุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่
 • ถ้าใบกำกับภาษีมีทั้งรายการที่เสียภาษีและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณจะได้สิทธิลดหย่อนเฉพาะรายการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และเข้าเกณฑ์การลดหย่อนเท่านั้น
 • หลายคนมักเข้าใจผิดว่าค่าลดหย่อนจากการช้อบช่วยชาติ 15,000 บาท คือ สิทธิได้เงินคืนภาษีสูงสุดจากรัฐ 15,000 บาทเลย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะจะได้เงินคืนภาษีเพิ่มมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินได้และอัตราภาษีของแต่ละคน
เงินได้สุทธิ
(บาท)
อัตราภาษี
(%)

สิทธิได้เงินคืนภาษีสูงสุด (บาท)

<150,000

0

>150,000 – 300,000

5

750

>300,000 – 500,000

10

1,500

>500,000 – 750,000

15

2,250

>750,000 – 1,000,000

20

3,000

>1,000,000 – 2,000,000

25

3,750

>2,000,000 – 5,000,000

30

4,500

>5,000,000

35

5,250 หรือมากกว่า

Source

กรุงเทพธุรกิจ. 2560. “ครม. ไฟเขียว! “ช้อปช่วยชาติ” ท่องเที่ยวแห้ว.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.thansettakij.com/content/228575 (11 พฤศจิกายน 2560).

iTax. 2560. “ช้อปช่วยชาติ.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.itax.in.th/pedia/ช้อปช่วยชาติ (11 พฤศจิกายน 2560).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s